A A A

Atgyweiriadau Uniongyrchol

Erbyn hyn, gallwch ofyn am atgyweiriadau ar-lein. I wneud hynny, cliciwch ar y linc os gwelwch yn dda, bydd hyn yn mynd â chi i wefan allanol mewn tab neu ffenestr newydd.

Atgyweiriadau Uniongyrchol 

 

Cysylltu â Tai Ceredigion

Sut mae rhoi gwybod am waith atgyweirio
Ceir tair ffordd o roi gwybod i ni am waith atgyweirio y mae angen ei wneud, ac mae’r manylion i’w gweld isod

Dros y ffôn:

Ymholiadau Cyffredinol
0345 606 7654 (pris galwadau lleol) - bydd staff y ganolfan alwadau yn barod i ateb eich galwad o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9.00AM a 5.00PM.

Gwaith atgyweirio - 0800 111 4228 (yn rhad ac am ddim o ffôn y tŷ)
Argyfwng y tu allan i oriau gwaith arferol - 0300 123 3300 (pris galwadau lleol o ffôn symudol)
Caiff ein gwasanaeth adrodd am waith atgyweirio mewn argyfwng, y tu allan i oriau gwaith arferol, ei ddarparu gan: LLINELL GOFAL Cyngor Sir Caerfyrddin.

Trwy e-bost:

Gallwch wneud ymholiadau a rhoi gwybod am waith atgyweirio trwy’r cyfeiriad e-bost ar ein gwefan, trwy glicio ar y ddolen gyswllt ganlynol: post@taiceredigion.org.uk

Dylech nodi natur y broblem a chynnwys eich enw, eich cyfeiriad a’ch rhif ffôn.

Trwy lythyr:

Gellir anfon ceisiadau trwy lythyr i’n pencadlys yn Llanbedr Pont Steffan yn y cyfeiriad isod.

Tai Ceredigion Cyf,
Uned 4,
Parc Busnes Pont Steffan,
Llanbedr Pont Steffan,
Ceredigion
SA48 7HH

Tai Ceredigion Cyf, Uned 4, Parc Busnes Pont Steffan, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion. SA48 7HH
Rhif cofrestru cwmni: IP030701
Email post@taiceredigion.org.uk
General enquiries Ymholiadau cyffredinol: 0345 606 7654
Atgyweirio: 0300 123 3300   Rhad ac am ddim: 0800 111 4228
Tai Ceredigion © 2017
Tai Ceredigion
Gyrrwch y cyfrinair