A A A
Gwasanaethau MEDRA Services

Yn ddiweddar mae Tai Ceredigion wedi lansio Gwasanaethau Medra Services i ddarparu gwasanaeth gofalwr ystâd a gwasanaeth crefftwr i denantiaid a lesddeiliaid hŷn ac agored i niwed ym mhob rhan o’r sir.  Gwnaed addewid i gyflwyno’r ddau wasanaeth hyn yn nogfen gynnig Cyngor Sir Ceredigion i denantiaid cyn trosglwyddo’r stoc tai i Tai Ceredigion yn 2009. 

Os ydych yn denant neu’n lesddeiliad a bod gennych waith y mae angen ei wneud yn eichneu’ch gardd, nad yw Tai Ceredigion yn gyfrifol amdano fel eich landlord neu rydd-ddeiliad, ffoniwch 0345 606 7654 a gofynnwch am Medra.  Gweler y daflen sydd ynghlwm, sy’n egluro pa fath o waith y gall Gwasanaethau Medra ei gyflawni.

Taflen Medra

Codir tâl am y gwasanaeth. Byddwn yn darparu amcan bris ar gyfer pob job cyn i'r gwaith gychwyn fel eich bod yn gwybod beth i’w ddisgwyl

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch ni ar 0345 606 7654 a gofynnwch am Medra, a byddwn yn barod i’ch helpu.

Tai Ceredigion Cyf, Uned 4, Parc Busnes Pont Steffan, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion. SA48 7HH
Rhif cofrestru cwmni: IP030701
Email post@taiceredigion.org.uk
General enquiries Ymholiadau cyffredinol: 0345 606 7654
Atgyweirio: 0300 123 3300   Rhad ac am ddim: 0800 111 4228
Tai Ceredigion © 2017
Tai Ceredigion
Gyrrwch y cyfrinair