A A A

Cysylltwch â ni

Rhowch alwad inni ar

Ymholiadau Cyffredinol: 0345 606 7654
Atgyweirio ac achosion brys y tu allan i oriau: 0800 111 4228 (yn ddi-dâl o linellau tir)

0300 1233300 (graddfa isel o ffonau poced)

Oriau Agor

9a.m. - 5p.m. Dydd Llun hyd Ddydd Gwener

Byddwn ar gau ar benwythnosau, gwyliau banc ac yn ystod gwyliau’r Nadolig a’r Flwyddyn Newydd. 

Anfonwch Ffacs atom

Ein rhif ffacs yw : 01570 421318 

Anfonwch Lythyr atom

Ein cyfeiriad yw:
Tai Ceredigion Cyf
Uned 4
Parc Busnes Pont Steffan
Llanbedr Pont Steffan
CeredigionSA48 7HH

Gwasanaeth Neges Testun GNB

Byddai Tai Ceredigion yn hoffi defnyddio negeseuon testun i gyfathrebu â'n tenantiaid. Os hoffech dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf oddi wrthym drwy neges destun yn y dyfodol, cysylltwch â ni gyda eich rhif ffôn symudol.

Anfonwch neges atom

Llenwch y ffurflen gyswllt neu anfonwch neges i post@taiceredigion.org.uk

 

Tai Ceredigion Cyf, Uned 4, Parc Busnes Pont Steffan, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion. SA48 7HH
Rhif cofrestru cwmni: IP030701
Email post@taiceredigion.org.uk
General enquiries Ymholiadau cyffredinol: 0345 606 7654
Atgyweirio: 0300 123 3300   Rhad ac am ddim: 0800 111 4228
Tai Ceredigion © 2017
Tai Ceredigion